"Målet är alltid att utveckla - oavsett om det är människor, företag eller organisationer"

föreläsare

Ämnet är Värdskap – ett värdskap som blir en avgörande faktor för framgång.

team & individuell
coach

Att se potentialen för att nå målen är nyckeln i strategiskt och individuellt arbete.

vd-konsult

Förändra och förbättra på kort sikt för att prestera på lång sikt. Insatsen ger ny energi i det dagliga arbetet.

Fokus ligger på att göra eventen och människorna på scen bättre än deltagarnas förväntan.

Skriva på uppdrag är ett förtroende. Konsten är att fram själen i berättandet. En bra berättelse varar länge.

"Värdskapet är nyckeln till framgång

och ett fokus i alla uppdrag"

"Från första kontakt känner du delaktighet och energi i samarbetet"

Christian Haneson

0769-42 30 11

christian@haneson.se